Πώς και πού θα υποβάλλεται η αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα | okoursaros

Πώς και πού θα υποβάλλεται η αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα

Μοιράσου το άρθρο:

Ποιοι αποκλείονται από το έκτακτο επίδομα και σε ποιές περιπτώσεις “κουρεύεται” το ποσό

Μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα ανοίξει σύντομα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ θα υποβληθούν οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα, από το οποίο αποκλείονται οι κάτοχοι αυτοκινήτων άνω των 1.928 κ.ε.

Όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, θα αναγράφει τον ΑΜΚΑ και αφού ανοίξει η φόρμα με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, θα δηλώσει το κινητό του τηλέφωνο, το email του και τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού, όπου θα πιστωθεί το μέρισμα.

Όπως εξήγησε η κ. Φωτίου, μιλώντας στο Real FM, τα στοιχεία θα είναι προσυμπληρωμένα, με βάση τη φορολογική του δήλωση του 2017 (εισοδήματα 2016).

Ο υπολογισμός του μερίσματος θα γίνεται με βάση τα εισοδήματα που αναγράφονται στο έντυπο Α21, που αναφέρει το φορολογητέο εισόδημα όχι το τεκμαρτό.

Επίσης, εάν στο σπίτι υπάρχουν «φιλοξενούμενοι», ήτοι γονείς, παππούδες, ή παιδιά ενήλικα, θα πρέπει κάθε φιλοξενούμενος να μπει στην ίδια πλατφόρμα και να δηλώσει το φορολογητέο του εισόδημα.

Στη συνέχεια θα προστίθενται όλα τα φορολογητέα εισοδήματα και θα προκύπτει το μέρισμα που θα πάρει το νοικοκυριό.

Αυτό σημαίνει πως εάν σε ένα σπίτι κατοικεί ένα ζευγάρι και ταυτόχρονα συγκατοικούν με αυτό και τα παιδιά τους τα οποία όμως είναι ενήλικα και δεν ανήκουν στην κατηγορία των προστατευόμενων μελών τότε, για να υπολογιστεί το μέρισμα που δικαιούνται ή δεν δικαιούνται θα προστεθούν τα εισοδήματα όλων. 

Στο παράδειγμα αυτό μπορεί τα παιδιά να μην έχουν εισόδημα, οπότε το πρόβλημα είναι μικρό. Πρόβλημα όμως υπάρχει εάν το ζευγάρι συγκατοικεί με τους γονείς του, οι οποίοι λαμβάνουν κάποια σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή είναι πιθανό το άθροισμα των εισοδημάτων και των συντάξεων να βγάζει εκτός κοινωνικού μερίσματος τη συγκεκριμένη οικογένεια, ή να μειώνει το ποσό, που θα ελάμβανε το νοικοκυριό, χωρίς τους “φιλοξενούμενους”.

Εμπόδιο και τα Ι.Χ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα κριτήρια, όσοι φορολογούμενοι διαθέτουν Ι.Χ. αυτοκίνητο άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών και ηλικίας μέχρι 10 ετών δεν δικαιούνται να λάβουν το «κοινωνικό μέρισμα», επειδή υπάγονται στην υποχρέωση καταβολής φόρου πολυτελούς διαβίωσης.

Η εξαίρεση αυτή θα έχει ως συνέπεια να αποκλειστούν από το δικαίωμα είσπραξης του «μερίσματος» τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι διαθέτουν πολυμορφικά πολυθέσια Ι.Χ. αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών, για να καλύπτουν τις μεταφορικές τους ανάγκες.

Εκτός και αν στην υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί, εξαιρεθούν από την… εξαίρεση, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι και ληφθεί υπόψη γι΄ αυτούς, το κριτήριο του αυτοκινήτου μεγάλου κυβισμού.

Τα κριτήρια

Υπενθυμίζεται πως τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος είναι: 

1) Εισοδηματικά κριτήρια:

Ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ για νοικοκυριό με ένα ενήλικο μέλος προσαυξανόμενο, για κάθε νοικοκυριό με περισσότερα του ενός μέλη, κατά 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 2.250 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση του «κοινωνικού μερίσματος» το ετήσιο εισόδημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

– τα 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος

– τα 13.500 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη

– τα 15.750 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο

– τα 18.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα ή με τρία ενήλικα μέλη

– τα 20.250 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και τρία ανήλικα τέκνα ή τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο

– τα 22.550 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και τέσσερα ανήλικα τέκνα ή με τέσσερα ενήλικα μέλη

– τα 27.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

2) Περιουσιακά κριτήρια:

α) Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό συνολικής φορολογητέας αξίας μέχρι 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Το όριο των 120.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.

β) Κινητή περιουσία:

– Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος. Για τα νοικοκυριά με περισσότερα του ενός μέλη, το όριο των 9.000 ευρώ θα πολλαπλασιάζεται για κάθε επιπλέον μέλος πέραν του ενός, με τρόπο που θα προσδιοριστεί στην εφαρμοστική υπουργική απόφαση.

– Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016 (στη φετινή φορολογική δήλωση) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον παρακάτω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = 9.000 ευρώ Χ κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού Χ μέσο καταθετικό επιτόκιο 2016 / 100.

3) Περιουσιακά τεκμήρια: Εξαιρούνται από τη χορήγηση της εφάπαξ εισοδηματικής ενίσχυσης του «κοινωνικού μερίσματος» νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων στις τελευταίες υποβληθείσες και εκκαθαρισθείσες δηλώσειος φορολογίας εισοδήματος, δήλωσαν:

– ότι κατέχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών παλαιότητας έως 10 ετών, πισίνες ή και σκάφη αναψυχής μήκους άνω των 5 μέτρων.

– δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

– δίδακτρα καταβληθέντα σε ιδιωτικά σχολεία.

– δαπάνες για αμοιβές υπηρετικού προσωπικού.

4) Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια: Ο δικαιούχος του «κοινωνικού μερίσματος» πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια για τα τελευταία πέντε χρόνια, στοιχείο που πρέπει να προκύπτει από τις φορολογικές του δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και την 31η-10-2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 , εφόσον έχουν υποχρέωση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

shares