Προϋπολογισμός: Υπερπλεόνασμα και χωρίς περικοπή συντάξεων | okoursaros

Προϋπολογισμός: Υπερπλεόνασμα και χωρίς περικοπή συντάξεων

Μοιράσου το άρθρο:

Υπερπλεόνασμα και χωρίς περικοπή συντάξεων προβλέπεται στο προσχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή – Ποιό είναι το plan B της κυβέρνησης.

Οριακό υπερπλεόνασμα 144 εκατ. ευρώ φέρνει και το σενάριο με την μη περικοπή των συντάξεων και τις ελαφρύνσεις που εξήγγειλε από την ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, που περιλήφθηκε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Στο κείμενο του προσχεδίου που κατατέθηκε στην Βουλή με βάση το βασικό σενάριο του Προϋπολογισμού που βασίζεται στα ήδη ψηφισθέντα μέτρα για την περικοπή των συντάξεων και την εφαρμογή των κοινωνικών αντιμέτρων καταλήγει σε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 4,14% του ΑΕΠ ή 7,88 δισ. ευρώ

Στο εναλλακτικό σενάριο που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού με την μη περικοπή των συντάξεων και την εφαρμογή των ελαφρύνσεων που εξήγγειλε στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, η πρόβλεψη είναι ότι θα φτάσουμε σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,56 % του ΑΕΠ δηλαδή 3,56% ( 6,67 δισ. ευρώ ) έχοντας ξεπεράσει το δημοσιονομικό στόχο κατά 0,6% του ΑΕΠ, έχοντας δηλαδή υπερπλέονασμα 144 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα με την μη περικοπή των συντάξεων το οριακό υπερπλεόνασμα εξασφαλίζεται και με την εφαρμογή ελαφρύνσεων που αφορούν :

Βοήθεια στο σπίτι: Μετατρέπεται το τρέχον εργασιακό καθεστώς 3.000 εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Ειδική αγωγή: Πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις προσωπικού που τώρα καλύπτεται από ορισμένου χρόνου συμβάσεις. Η δαπάνη σήμερα καλύπτεται από πόρους του ΠΔΕ.

Οι νέες προσλήψεις θα χρηματοδοτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό χωρίς να μεταβληθεί το τρέχον όριο δαπανών του ΠΔΕ. Παράλληλα θα μειωθεί ισόποσα το όριο για το προσωπικό ορισμένου χρόνου προκειμένου να μην μεταβληθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων συνολικά.

Επιδότηση ενοικίου: Επαναπροσδιορισμός της αντίστοιχης δράσης που είχε συμπεριληφθεί στις εξισορροπητικές παρεμβάσεις του ΜΠΔΣ 2019-2022 με πιο στοχευμένα κριτήρια.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 33,3% : Το μέτρο αφορά στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών και ειδικότερα στη μείωση του συντελεστή κύριας ασφάλισης κατά 1/3 και στην εφαρμογή της ελάχιστης εισοδηματικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή.

Οι ανωτέρω ομάδες υπέστησαν σημαντική επιβάρυνση από τη μετάπτωση από την τεκμαρτή στην πραγματική εισοδηματική βάση με τη μεταρρύθμιση του 2016, ενώ η αύξηση των εισφορών οδήγησε σε μείωση τόσο του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών όσο και στα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Ως εκ τούτου, το μέτρο στόχευε τόσο στην αναστροφή αυτής της τάσης, όσο και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νέων: Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας των νέων, που είναι η υψηλότερη στην ΕΕ, αλλά και μειώνοντας το ποσοστό των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας

Το μέτρο αφορά νέους ηλικίας έως 24 ετών και συνίσταται στην επιδότηση του 100% των εισφορών των εργαζομένων και του 50% των εργοδοτικών εισφορών.

Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το μέτρο συνίσταται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά.

Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων: Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής.

Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών: Το μέτρο αναφέρεται στη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών από το 15% στο 10% κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής.

Παράλληλα προβλέπεται και η εκταμίευση αναδρομικών ύψος 800 εκ ευρώ για τα ειδικά μισθολόγια (αστυνομικούς στρατιωτικούς γιατρούς του ΕΣΥ πανεπιστημιακούς δικαστικούς).

Έσοδα

Ανάλογα με τα σενάρια διαφοροποιούνται και οι προβλέψεις για έσοδα και δαπάνες Συγκεκριμένα, με βάση το βασικό σενάριο, τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53.813 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 399 εκατ. ευρώ ή 0,7%, έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2019-2022

.Η προαναφερθείσα αύξηση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρά την σημαντική άνοδο των επιστροφών φόρων κατά 788 εκατ. ευρώ.

Με βάση το εναλλακτικό σενάριο χωρίς την περικοπή των συντάξεων τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά τις προτιθέμενες παρεμβάσεις, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53.832 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19 εκατ. ευρώ σε σχέση με το σενάριο βάσης, γεγονός που οφείλεται:

• στη μείωση κατά 10% μεσοσταθμικά, ή 262,5 εκατ. ευρώ του ΕΝΦΙΑ και
• στην αύξηση κατά 282 εκατ. ευρώ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ως αποτέλεσμα των συνταξιοδοτικών παρεμβάσεων του πίνακα 2.6 (δευτερογενής επίδραση).

Δαπάνες

Με βάση το βασικό σενάριο οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν (σε δημοσιονομική βάση) στα 57.624 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 95 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022.

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού σε δημοσιονομική βάση για το έτος 2019, μετά τις προτιθέμενες παρεμβάσεις, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 56.169 μειωμένες κατά 1.455 εκατ. ευρώ σε σχέση με το σενάριο βάσης, κυρίως λόγω της άρσης των εξισορροπητικών παρεμβάσεων του 2019, όπως αυτές είχαν παρουσιαστεί στο ΜΠΔΣ 2019-2022.

Υψηλότερα η ανάπτυξη

Στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπονται ρυθμοί ανάπτυξης ελαφρά υψηλότεροι από αυτούς που περιείχε το ΜΠΔΣ 2019 – 2021.

Συγκεκριμένα, το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,5% σε ετήσια βάση, έναντι 2,1% το 2018, έναντι προβλέψεων για αύξηση 2% του ΑΕΠ και 2,4% του ΑΕΠ για το 2018 και 2019 αντιστοίχως.

Η ανάπτυξη θα βασιστεί στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,6% το 2 018 και 1,1% το 2019 την αύξηση των επενδύσεων κατά 0,8% το 2018 και 11,1% το 2019.

Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,5% το 2018 και 5,8% το 2019 Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί στο 18,3% στο 2018 και το 16,7% το 2019 ενώ η απασχόληση θα αυξηθεί 1,7% για φέτος και 1,8% τον επόμενο χρόνο.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 1,2% για το 2019 από 0,6% το 2018

Αποκλιμάκωση του χρέους

Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 357.250 εκατ. ευρώ ή 195,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2018, έναντι 328.704 εκατ. ευρώ ή 184,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2017.

Η αύξηση αυτή είναι προσωρινή και οφείλεται στη δημιουργία των ταμειακών διαθεσίμων ασφαλείας (cash buffer).

Το 2019, το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 346.200 εκατ. ευρώ ή 182,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2018.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 335.000 εκατ. ευρώ ή 183,0% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2018, έναντι 317.407 εκατ. ευρώ ή 178,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2017.

Το 2019, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στα 323.500 εκατ. ευρώ ή 170,2% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2018 .

Το εναλλακτικό σενάριο

Δείτε εδώ το προσχέδιο του Προϋπολογισμού

shares